zondag 23 juni 2024 om 10 uur in de Odulphuskerk

Zondagsdienst
Voorganger(s): dhr. P. de Jong uit Middelburg

Collecte: Kerk in Actie – werelddiaconaat Libanon

Deze zondag crèche en kindernevendienst

Na de dienst is er koffie thee en limonade

Dienst bekijken/beluisteren

De bijbehorende orde van dienst vindt u onder menu 'Kerkdiensten →' Liturgieën'

 


Grotere kaart bekijken

terug