Jaarproject 2018 t.b.v. Voedselbank Walcheren

 

De diaconieën van de Protestantse Gemeenten Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke/Meliskerke hebben in hun gezamenlijke vergadering besloten zich in 2018 in te zetten voor de Voedselbank Walcheren. Na de vastentijd en Pasen gaan wij hiermee volop mee aan de slag.

Naast eigen initiatieven zal bekeken worden of gezamenlijk actie kan worden ondernomen.

In de vergadering van de diaconie Biggekerke/Meliskerke van 12 februari zijn de volgende voorstellen gedaan.

31 maart Minimarkt in de Jan Vaderstraat. De opbrengst is niet voor het jaarproject. Aangezien daar samengewerkt wordt met mensen van de Gereformeerde Gemeente is daar in overleg besloten de opbrengst te bestemmen voor drie doelen. Kinderen op de vlucht; overstroming in Azië en een buurjongen die voor het Rode Kruis naar Bulgarije gaat om daar te helpen

25 april Presentatie van de reis naar Myanmar door diaken Jan Vink met in de pauze een rondje bingo of een ander spel. (ook voor de andere gemeenten)

1 juni Talentenveiling (kunnen we misschien met de drie gemeenten doen)

25 juli Wafels bakken op de Meliskerkse Braderie

6 oktober Diaconale maaltijd

14 oktober Diaconale kerkdienst eventueel met omgekeerde collecte

november Kerstzegels ontwerpen, bestellen en verkopen (kan ook gezamenlijk) 

 

Verder staat in de zomerperiode op het Kerkplein, Biggekerke een groenten- en boekenkast. Iedereen kan daar zijn groente, fruit, jam, eieren enz, neerleggen. Dorpsbewoners, toeristen of andere passanten mogen deze spullen tegen een vergoeding voor ons project meenemen. Uit de boekenkast kunnen boeken tegen een bijdrage geleend worden. 

Op het collecterooster staan de collectes voor het jaarproject al ingepland.

Nog nader uit te werken:

Sponsortocht

Oliebollenactie

Zie ook de poster