Sinds eind oktober 2020 is de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke vacant. Na uitgebreid overleg met de classis is onlangs toestemming verkregen voor het beroepen van een predikant voor 75% fte (30 uur per week) en dat voor een werkverband van onbepaalde tijd. De beroepingscommissie is in januari van start gegaan. Inmiddels zijn advertenties geplaatst op de site van de PKN en is de zogenaamde advieslijst met daarop een aantal namen van mogelijk beroepbare predikanten van het dienstencentrum ontvangen. Inmiddels is met de meesten contact gelegd en worden binnenkort met een aantal kandidaten de contacten verdiept. Tot eind maart kan nog door geïnteresseerde kandidaten gereageerd worden.

Een aantal relevante documenten vindt u onder onderstaande links.

 

Profielschets kerkelijke gemeente

Profielschets predikant

Informatie over de kerkelijke gemeente