Wie kijkt, ziet een kruis en een duif in een prachtige stralenkrans: betekenisvolle, rijke, christelijke symboliek. Het logo bepaalt ons met de symbolen (cirkel, kruis, duif) bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de Heilige Geest.

Cirkel.

De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij ‘zeer goed’ was (Genesis 1:31).

Kruis.

In de cirkel licht het kruis op. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Achtarmig kruis.

In de stralenkrans is met enige fantasie ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord Christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.

Duif.

In het midden van het logo is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen. Bij deze doop daalt de Geest als een duif op Hem neer (Marcus 1:9). En diezelfde geest verdeelt zich over alle volgelingen van Jezus met Pinksteren.

Het begeleidende filmpje laat de opkomende zon zien, beeld voor Christus. Trouwringen van het verbond tussen God en mens en mensen onderling, verschillende kruisvormen van de kerken overal op aarde. En we zien de vis, in het Grieks is dat Ichthus en de letters van dat woord betekenen: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

filmpje logo