Kerkdienst live meekijken

Voor u als bezoeker van de kerkdienst is het belangrijk te weten dat u in beeld kunt komen. Weliswaar niet close-up maar in een overzichtsbeeld niet uit te sluiten. Opnames van de diensten zijn ook nog geruime tijd terug te kijken.

 

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij hopen dat deze website u van de nodige informatie kan voorzien.

Grote schoonmaak in de pastorie

Met de komst van onze nieuwe predikant en zijn echtgenote aanstaande heeft een groep vrijwilligers de pastorie een flinke schoonmaakbeurt gegeven. Hieronder een fotocompilatie.

 

Nieuwe regels voor onze kerk met betrekking tot de aangekondigde versoepelingen

Hoewel formeel de basisregel van 1,5 meter vervalt, blijft het dringende advies om afstand te blijven houden. Het motto is en blijft: GEEF ELKAAR DE RUIMTE. Onze kerkbezoekers moeten zich vrij voelen om te komen. Concreet betekent dit voor ons dat de opstelling van de stoelen in de Odulphuskerk in Meliskerke gehandhaafd blijft. Zolang het advies nog is om afstand te bewaren, kunnen nog geen kerkdiensten in de Dorpskerk, Biggekerke gehouden worden. Wel vervalt het reservering- en registratiesysteem. Vooraf aanmelden is dus niet meer nodig. Wat wel verandert is dat weer alles door de hele gemeente kan worden gezongen, dus geen verdeling meer in noord/zuid.

Moderamen van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke

 

Bevestiging- en intrededienst van ds. Gert Kwakkel

Voor de bevestiging en intrede van Ds. Kwakkel in onze gemeente is voorlopig de datum 28 november 2021 vastgesteld. Dit is de eerste adventszondag; het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Door de lichamelijke beperking van mevrouw Kwakkel moeten voorzieningen worden getroffen aan de pastorie. Dit kost helaas veel tijd. 

 

Online collecteren

Omdat niet iedereen de kerkdienst wil/kan bijwonen willen we u vragen uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!