Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande en de PKN gemeente Koudekerke participeren.

Wij wensen u plezier bij het bekijken van de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Ingebruikname gedachtenishoeken

In de gedachtenishoek brandt tijdens iedere kerkdienst een kleine huispaaskaars. Indien een gemeentelid overlijdt wordt in de week na de begrafenis of crematie, bij het uitspreken van een gedachtenis en het zingen van een lied, een steen met de naam van de overledene in de hoek gelegd.  
Deze blijft daar liggen tot aan Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van de kerkelijke kalender eind november. Dan klinkt in een dienst de naam van de overledene nog eenmaal in ons midden, steken we een kaars aan en leggen hierbij de steen die tot dan toe in de gedachtenishoek lag. 
De naaste familie kan na de dienst kaars en steen mee naar huis nemen. 


Daarnaast is de gedachtenishoek er om een kaarsje aan te steken op die momenten dat de kerk open is.
Misschien omdat je op die dag aan iemand denkt. Dit kaarsje zet je dan in het zand bij de huispaarskaars en de stenen. 
Ook eventuele bezoekers van de kerk, tijdens de zomeropenstelling, kunnen een kaarsje aansteken en in het zand plaatsen. De ervaring leert dat mensen hier behoefte aan kunnen hebben.  
Na de kerkdienst of de openstelling gaan de kaarsjes weer uit en liggen alleen de stenen rond de kaars in het zand. 
Wij ontsteken een kaars om ons bij te lichten in ons verdriet:

Als een licht tegen angst en eenzaamheid.
Als een licht van liefde en zorg.
Als het licht van trouw en tederheid.
Als het licht voor de warmte die wij mogen ontvangen.
Als en licht dat ons troost.
Als het licht waarin we mogen leven in eeuwigheid.