Kerkdienst live meekijken

Voor u als bezoeker van de kerkdienst is het belangrijk te weten dat u in beeld kunt komen. Weliswaar niet close-up maar in een overzichtsbeeld niet uit te sluiten. Opnames van de diensten zijn ook nog geruime tijd terug te kijken.

op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij hopen dat deze website u van de nodige informatie kan voorzien. 

Ceremony of lessons and carols

Levende adventskalender

Het bericht over de Adventskalender in het kerkblad en het afdrukken hebben elkaar gekruist. De Adventskalender is klaar en u bent vanaf 1 december van harte welkom op de afgebeelde adressen. 

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

 

 

Dieren die troost geven, een adventsgedachte?

U kent ze allemaal wel, van die films waarin dieren eigenlijk de hoofdrol spelen en met een mooie boodschap. Wij willen graag vier van zulke, wat onbekendere, films laten zien. Over dieren die troost geven. En tegelijk over dieren die ergens iets van Christus laten zien. En daarom in de adventstijd

We beginnen met een Nederlands gesproken film. Na de eerste adventszondag. Welkom! Aanvang 19.30 uur, inloop om 19.15 uur met een kop koffie of thee.

Datum: donderdag 1/12 als eerste avond in de Odulphuskerk. Daarna op (woensdag!) 7/12, locatie volgt. Daarna op 14 of 15/12, locatie volgt, En tenslotte op donderdag 22/12, weer in de kerk.

Dorpskerk Biggekerke

De dorpskerk in Biggekerke wordt op dit moment gebruikt door de protestantse gemeente Koudekerke omdat hun eigen kerk wordt verbouwd. Ook hier een dienst op zondag om 10 uur.

Online collecteren

Ondanks dat er weer steeds meer mogelijk is, wil niet iedereen weer gelijk de gang naar de kerk maken. Daarom willen we er nog steeds op wijzen dat het mogelijk is uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!