Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande en de PKN gemeente Koudekerke participeren.

Wij wensen u plezier bij het bekijken van de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Gebruiksplan Odulphuskerk

In het laatste kerkblad heeft u kunnen lezen over het voornemen om vanaf augustus weer diensten te houden op zondag. Er wordt in dat artikel ook verwezen naar een gebruiksplan op de website. Na wat aanpassingen vanwege de laatste wijzigingen vanuit de overheid is het nu gebruiksklaar en gepubliceerd op deze website.

U vindt het onder "Laatste nieuws"

Nasi-maaltijd

Hieronder een samenraapsel van foto’s gemaakt bij het bereiden van de maaltijd van 19 augustus. Er werden ruim 40 porties afgehaald met als geschatte opbrengst €150 voor het jaarproject St Dekat di Hati (‘dicht bij het hart’).

 

Online collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link:Online collecteren.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een  verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Wij danken u voor uw gift!


Daarnaast kunt u ook gewoon uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389