Kerkdienst live meekijken

 Voor u als bezoeker van de kerkdienst is het belangrijk te weten dat u in beeld kunt komen. Weliswaar niet close-up maar in een overzichtsbeeld niet uit te sluiten. Opnames van de diensten zijn ook nog geruime tijd terug te kijken.

 

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij wensen u plezier bij het bekijken van de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Kerkbezoek weer beperkt mogelijk

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke volgt het advies van de generale synode om voorzichtig weer diensten te houden met maximaal 30 bezoekers. Het aantal medewerkers voor de zang is tot vier personen beperkt. Het moderamen is van mening dat de risico’s aanvaardbaar zijn om de diensten in Odulphuskerk Meliskerke op een verantwoorde wijze te houden. Voor de mensen, die niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek te kunnen bijwonen, zal de dienst ook digitaal worden aangeboden. Zie daarvoor het menu-item "Kerkdiensten"

 

Gebruiksplan Odulphuskerk

U vindt het onder "Laatste nieuws"

 

Online collecteren

Omdat we een kerkdienst niet kunnen bijwonen willen we u vragen uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!