Kerkdienst live meekijken

Voor u als bezoeker van de kerkdienst is het belangrijk te weten dat u in beeld kunt komen. Weliswaar niet close-up maar in een overzichtsbeeld niet uit te sluiten. Opnames van de diensten zijn ook nog geruime tijd terug te kijken.

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij hopen dat deze website u van de nodige informatie kan voorzien. 

Uitnodiging Ring Walcheren

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen? Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek “Groene theologie” verwoordt de auteur Trees van Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek “Groene theologie” mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp. Zie ook de uitnodiging

De Ringbijeenkomst is ook online te volgen via Kerkdienstgemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2127/events

Deze blijft nog 2 weken op de site staan, om terug te kijken (handig voor degenen die verslag willen schrijven).

Online collecteren

Ondanks dat er weer steeds meer mogelijk is, zal niet iedereen weer gelijk de gang naar de kerk maken. Daarom willen we er nog steeds op wijzen dat het mogelijk is uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!