Kerkdienst live meekijken

Voor u als bezoeker van de kerkdienst is het belangrijk te weten dat u in beeld kunt komen. Weliswaar niet close-up maar in een overzichtsbeeld niet uit te sluiten. Opnames van de diensten zijn ook nog geruime tijd terug te kijken.

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij wensen u plezier bij het bekijken van de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Coronanieuws 24 juni 2021:

Het ingang van zaterdag 26 juni zijn ook voor kerkgemeenschappen versoepelingen mogelijk. Het moderamen van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke neemt het advies over van de landelijke kerk. Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Als er in een dienst veel liederen/coupletten gezongen moeten worden, zal gekozen worden voor wisselzang. Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor koffiedrinken na afloop, bijvoorbeeld in de kerktuin.

Randvoorwaarden voor bezoek van de kerkdienst:

  • Nakomen van de basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.
  • Reservering en registratie
  • Gezondheidscheck
  • Plaatsen wijzen in het kerkgebouw
  • Hygiënemaatregel: desinfecterende handgel
  • Verplichting van mondkapje vervalt(mag natuurlijk wel)
  • De kerk vanaf achteraan vullen
  • Vermijd fysiek contact
  • Geen handen schudden

Nieuwe predikant

Op de gemeenteavond van 9 juni heeft de te beroepen predikant zich met zijn vrouw voorgesteld aan de gemeente. Daarna was gelegenheid om vragen te stellen. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden was positief om ds. Gert Kwakkel te gaan beroepen om werkzaam te zijn als predikant voor 75% bij de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke. Verdere informatie over de vervolgstappen zult u zo snel mogelijk te horen krijgen.

 

Gebruiksplan Odulphuskerk

U vindt het onder "Laatste nieuws"

Online collecteren

Omdat we een kerkdienst niet kunnen bijwonen willen we u vragen uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!