Kerkdienst live meekijken

 Voor u als bezoeker van de kerkdienst is het belangrijk te weten dat u in beeld kunt komen. Weliswaar niet close-up maar in een overzichtsbeeld niet uit te sluiten. Opnames van de diensten zijn ook nog geruime tijd terug te kijken.

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij wensen u plezier bij het bekijken van de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Nieuwe predikant

Op de gemeenteavond van 9 juni heeft de te beroepen predikant zich met zijn vrouw voorgesteld aan de gemeente. Daarna was gelegenheid om vragen te stellen. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden was positief om ds. Gert Kwakkel te gaan beroepen om werkzaam te zijn als predikant voor 75% bij de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke. Verdere informatie over de vervolgstappen zult u zo snel mogelijk te horen krijgen.

Meer kerkbezoek mogelijk

Sinds vorige week zondag 5 juni is het weer mogelijk om met 60 kerkbezoekers samen te komen in de kerk. Het moderamen van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke volgt dit advies van de generale synode op. Het aantal medewerkers voor de zang is nog steeds tot vier personen beperkt. Wel zal begonnen worden met zingen door de gemeente van twee coupletten van een lied aan het eind van de dienst, hoewel verzocht wordt dit wat ingetogen te doen. Voor de mensen, die niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek te kunnen bijwonen, blijft de dienst digitaal beschikbaar. Zie daarvoor het menu-item "Kerkdiensten"

Gebruiksplan Odulphuskerk

U vindt het onder "Laatste nieuws"

Online collecteren

Omdat we een kerkdienst niet kunnen bijwonen willen we u vragen uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!