De Odulphuskerk was 1 augustus 2023 stempelpost tijdens de fietstocht van Terres des Hommes. Er was koffie en allerlei lekkers te koop voor de deelnemers. De opbrengst is voor ons jaarproject Hineni. Hieronder een sfeerimpressie.