Jaarproject 2017

Het jaarproject voor Myanmar is een groot succes geworden. Wij zijn de € 3.500,00 euro gepasseerd. Het is een plusproject van Kerk in Actie en dat betekent dat de hele opbrengst naar dit specifieke doel gaat. Dank aan u als gemeente voor uw steun en enthousiasme. De markt Jan Vaderstraat, wafels op de braderie, talentenmarkt, groente- en boekenkast, en collecten en giften hebben geleid tot dit resultaat. Ook de verrassingsmaaltijd van 21 oktober was een groot succes. Bijna 50 deelnemers en de sfeer was opperbest. Eén van de projecten in Myanmar is voor de gehandicapte medemens. In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. (TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Onze diaken Jan Vink gaat in november verschillende projecten bezoeken in Myanmar. Wij zijn heel benieuwd naar zijn indrukken en ervaringen. De gezamenlijke diaconieën van Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke gaan zich volgend jaar inzetten voor een doel dichtbij, namelijk de Voedselbank Walcheren.